• Huma Modelle

 • HUMA 3500 Arado Ar 68 1:72

 • HUMA 3005 Arado Ar 80 1:72

 • HUMA 3003 Arado Ar 396 1:72

 • HUMA 2504 Bücker Bü 131 Jungmann 1:72

 • HUMA 3008 Bücker Bü 180 Student 1:72

 • HUMA 4002 DFS 346 1:72

 • HUMA 2505 Grunau Gr 9 + Schneider SG 38 Schulgleiter 1:72

 • HUMA 4501 Kalkert 430 1:72

 • HUMA 2000 Messerschmitt M 35b 1:72

 • HUMA 3505 Messerschmitt Me 209 V5 1:72

 • HUMA 3501 Messerschmitt 309 1:72

 • HUMA 4500 Messerschmitt Me 609 1:72